Historia Firmy

Początki hodowli zwierząt w Lubianie sięgają roku 1957, kiedy to powstał Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej. W obecnym kształcie, jako spółka z o.o. firma istnieje od 1994 roku. Spółka położona jest w południowej części woj. zachodniopomorskiego, gospodaruje na obszarze 3267 ha użytków rolnych o średnim wskaźniku bonitacji 1,18, z czego grunty orne stanowią 2721 ha, a 547 ha przypada na trwałe użytki zielone. Głównym kierunkiem działalności spółki jest hodowla bydła mlecznego i owiec rasy merynos polski. Pogłowie bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej liczy 2600 szt., w tym 900 krów o wydajności przekraczającej 11 000 kg mleka.
Każdego roku bierzemy udział w krajowych i regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Spółka od wielu lat prowadzi współpracę z Katedrą Nauk o Zwierzętach Przeżuwających przy Uniwersytecie w Szczecinie.
Oferujemy najwyższej jakości materiał zarodowy: buhaje hodowlane i jałówki cielne rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (średnia wydajność pierwiastek 9820 kg mleka), maciorki i tryczki hodowlane rasy merynos polski. Ponadto sprzedajemy żywiec wołowy, jagnięta rzeźne, mleko, zboża konsumpcyjne i rzepak.

Lubiana położona jest w północno – zachodniej części Polski pomorza zachodniego. Aktualnie administracyjnie należy do Gminy Pełczyce Województwa Zachodniopomorskiego. Historia tych ziem jest bardzo stara. Liczne znaleziska różnych eksponatów i grobów, dużych kamieni narzutowych świadczy o zasiedleniu tych ziem już w epoce kamiennej.Obecny Pałac został zbudowany około 1900r. przez Ernesta von Schroedera.Od 1957 roku jako Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej przekształcony w roku 1994 w Spółkę pod nazwą Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Spółka z o.o.. Grunty spółki położone są na terenie dwóch gmin Choszczno i Pełczyce. W strukturze zasiewów dominującą pozycję zajmują; zboża-62%, rzepak ozimy-4,5%, rośliny paszowe /kukurydza, lucerna/- 21%. Uczestniczymy w wystawach krajowych i regionalnych zwierząt hodowlanych zdobywamy wiele Czempionatów, V-ce czempionatów i złotych medali.
Celem spółki jest rozwój i przystosowanie do nowych trendów światowych. Systematyczny rozwój spółki wzmacnia fundamenty naszej działalności i prowadzi do umocnienia pozycji na rynku rolnym. Misją Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. jest wykorzystanie postępu w rolnictwie, w tym szczególnie postępu biologicznego oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt. Misją spółki jest utrzymanie pozycji lidera w produkcji mleka, hodowli bydła i owiec.