Kontakt

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana
Spółka z o.o. , Lubiana 8, 73-260 Pełczyce

tel. 95-768-57-25 lub 95-768-57-81
fax. 95-768-57-96

REGON: 210224642
NIP: 594-10-00-288
KRS: 0000063875

e-mail: sekretariat@ohzlubiana.eu