Produkcja Zwierzęca

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Lubianie wielokrotnie zasłynął w województwie zachodniopomorskim na wystawach w Barzkowicach. Poprzez sumienność i terminowe planowanie odnosi sukcesy w produkcji roślinnej i zwierzęcej zdobywając czołowe nagrody i wyróżnienia.Uprawiając tak duży areał ciągle rozwija się sprzętowo. Wizja i misja spółki, jest jasno sprecyzowana i opiera się na Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz na przeprowadzeniu analizy SWOT.
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana – Spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest spółką o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Przedsiębiorstwa prywatne jak wskazuje na to praktyka obarczone są w znacznie mniejszym stopniu różnego rodzaju ograniczeniami. Mimo tych ograniczeń, jak wskazują na to doświadczenia innych, bardziej niż Polska rozwiniętych krajów, szanse na trwanie i rozwój posiadają szczególnie gospodarstwa duże, które prowadzą nowoczesną gospodarkę wzmocnioną przez nowoczesny sprzęt.

• WYNIKI PRODUKCYJNE

Krowy mleczne to główny kierunek produkcji w Ośrodku Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. . Pogłowie bydła ogółem to średnio 2 873 w tym 1 000 szt. stanowią krowy mleczne wyróżniające się wysoką wydajnością, bardzo dobrą budową, wyrostowością,  prawidłowo ukształtowanymi i zawieszonymi wymionami oraz zdrowotnością. Wydajność kształtuje się na poziomie powyżej 13 000 kg mleka. Spółka sprzedaje rocznie około 150-200 jałowic cielnych, 30 szt. byczków do krycia naturalnego i 12 milionów litrów mleka surowego.

Hodowla owiec rasy merynos polski prowadzona jest głównie w kierunku doskonalenia użytkowości opasowej i rzeźnej. Stado podstawowe liczy 470 matek, plenność stada wynosi 140% a płodność 95%.

Spółka ukierunkowana jest na produkcję zwierzęcą – hodowla bydła mlecznego, owiec rasy merynos polski a także produkcję roślinną – uprawa zbóż, buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku  .

W ofercie handlowej znajdują się:

  • byczki do 2 m-cy, buhaje do krycia naturalnego,
  • krowie pierwiastki, jałówki cielne rasy PHF pochodzące z własnej hodowli,
  • owce: maciorki i tryczki hodowlane.