Mechanizacja

Gospodarstwo Boguszyny:

1. JD TYP8430/300KM
Obsługa siewnika, pług 8-skibowy, rozrzutnik obornika, dogniatanie
kiszonki.
2. CASSE TYP7010/180KM
Odmularka, talerzówka, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa.
2. DF TYP620M/120KM
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa.
3. DF620/165KM
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa.
4. DF155KM
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa, kosiarka
dyskowa, prasa, prasa do rękawów.
5. URSUS 1634/KM135
6. URSUS 1614/KM135
7. URSUS 1614/KM135 – tur
8. URSUS 1614/KM135
9. URSUS 1222/KM120
10. URSUS 1222/KM120
11. URSUS 1222/KM120
12. URSUS 1222/KM120
13. URSUS 1222/KM120
14. JD TYP 6420/KM100 – wóz paszowy
15. JD 50/80 KM80 – tur
16. JD 5070/KM70
17. Ciągniki C 360 w ilości 6 sztuk dowóz pasz

Gospodarstwo Nadarzyn:

1. FENT 936 KM/360
Pług, rozrzutnik obornika, dogniatanie kiszonki, siewnik.
2. DJ 8420 KM/280
Pług, agregat uprawowy, rozrzutnik obornika, dogniatanie kiszonki.
3. DF 620M KM/165
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa.
4. DF 620M KM/165
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa.
5. DF 155 KM/155
Pług PHX, rozrzutnik obornika, przyczepa objętościowa, prasa.
6. URSUS 1614 KM/135 – tur
7. URSUS 1614 KM/135
8. URSUS 1614 KM/135
9. URSUS 1614 KM/135
10. URSUS 1222 KM/120
11. URSUS 1222 KM/120
12. URSUS 1222 KM/120
13. URSUS 1222 KM/120
14. TYP 1222 KM/120 2 SZTUKI
15. JD 6420 KM/100 – Obsługa wozu paszowego
16. JD 50/80 KM/80 – tur
17. JD 50/70 KM/70
18. URSUS C 380 KM/80
19. URSUS C 380 KM/80
20. Ciągniki C 360 W ILOŚCI 4 SZTUK DOWÓZ PASZ