Zarząd Spółki


ZARZĄD OHZ Lubiana Sp. z o. o.:

 Prezes Zarządu –  Pani Małgorzata Wysoczańska

Wiceprezes Zarządu –  Pan Bartosz Zasada