Zarząd Spółki


ZARZĄD OHZ Lubiana Sp. z o. o.:

p.o. Prezesa Zarządu –  Pani Małgorzata Wysoczańska

p.o. Członka Zarządu –  Pan Bartosz Zasada