Produkcja Roślinna

Głównymi kierunkami Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o.  są uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i kukurydzy. Wiodącym kierunkiem w spółce jest hodowla krów mlecznych, prowadzona w dwóch nowoczesnych skomputeryzowanych fermach. Cała produkcja po zabezpieczeniu własnych potrzeb paszowych i hodowlanych przeznaczona jest do sprzedaży. Grunty spółki położone są na terenie dwóch gmin Choszczno i Pełczyce. Średni wskaźnik bonitacji użytków rolnych wynosi 1,18.

Grunty rolne OHZ  Lubiana rozciągają się między miejscowościami Lubiana, Boguszyny, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno, Płotno, w których znajdują się stare folwarki z pałacami, gorzelniami.


 • Grunty własne w tym:
  Aport     – 58,6512
  Zakup ————–
 • Grunty dzierżawione w tym:
  KOWR OT Warszawa  – 3397,4296
  KOWR OT – grunty orne  – 2665,8966
  KOWR OT – łąki  – 482,4292
  KOWR OT – pastwiska  – 63,3148
  KOWR OT – użytki rolne zabudowane  – 1,0116
  KOWR OT – rowy –  13,5875
  KOWR OT – drogi  –  3,4216
  KOWR OT – grunty zadrzewione i zakrzaczenia  –  43,6765
  KOWR OT – tereny rekreacyjno wypoczynkowe  – 0,2100
  KOWR OT – tereny przemysłowe – 0,0045
  KOWR OT – nieużytki – 123,8773
  Kościelne osoby prawne ——
  Inne ———————————
  Grunty użytkowane czasowo ——–
 • RAZEM (ha)   – 3456,3799

Oferta handlowa:

 • zboża konsumpcyjne i paszowe
 • rzepak ozimy