„Ranking 300” po raz 21

W rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014r. na 101 pozycji znajduje się Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. kierowany przez Prezesa Stanisława Dychę. Jest to metoda pozwalająca ocenić efekty pracy przedsiębiorców rolnych. Przedsiębiorstwo gospodaruje  na areale użytków rolnych 3286ha, wskaźnik bonitacyjny 1,18, zatrudnienie 116 osób. Według rankingu  jest to 3 miejsce  z listy jako przedsiębiorstwo o areale powyżej 3000ha.

 Podranking 10 najlepszych przedsiębiorców rolnych w poszczególnych formach prawno- organizacyjnych w 2014r. takie jak jendnoosobowe spółki ANR OHZ Lubiana Sp. z o.o. zajmuje 5 miejsce.