Zielone żniwa ciąg dalszy…


pulpit 013

Chcąc dobrze wykorzystać potencjał użytków zielonych, trzeba zwracać szczególną uwagę na jakość runi. Najważniejszym kryterium oceny tej jakości jest wartość energetyczna i białkowa skoszonej masy. Ilość energii w zielonce dostępnej dla zwierząt zależy przede wszystkim od strawności suchej masy.

Do najważniejszych czynników wpływających na poziom strawności zalicza się:
  • fazę rozwojową roślin,
  • skład gatunkowy i odmianowy runi oraz sposób jej pielęgnacji i użytkowania.

pulpit 015


pulpit 011

pulpit 010

001