Zaproszenie do składania ofert.

 

Zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający:

        OHZ Lubiana Sp z o. o. 73-260 Pełczyce

        Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

  1. Przedmiot zamówienia:

        RSM+S 26%N+3%S w ilości 100ton

  • 50ton gospodarstwo Płotno,
  • 50ton gospodarstwo Boguszyny.
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

        Dostawa do gospodarstw do 10.12.2016r.

  1. Określenie trybu udzielania zamówienia:

         Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo

         Zamówień Publicznych.

  1. Termin składania ofert:

          Oferty należy złożyć do dnia 19.11.2016r.

          na email: bhplubianaohz@wp.pl do godziny 11.00.

                                                                                                    Zarząd Spółki

                                                                                                         Stanisław Dycha- Prezes Zarządu

                                                                                                        Henryk Bokun- Członek Zarządu