Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego  polegającego na rozbudowie istniejącej obory o konstrukcję wiaty nad wybiegiem. Kratownice jednospadowe na słupach stalowych osadzonych na fundamentach żelbet.- stropowych, pokrycie blachą. Działka numer ewidencyjny 49/14, miejscowość Nadarzyn – ferma krów. Oferty proszę przesłać na adres e-mail bhplubianaohz@wp.pl,  informacje pod numerem telefonu 601327810.

  1. Długość  budynku projektowanego      – 60m
  2. Szerokość budynku projektowanego  – 12m
  3. Wysokość budynku do kalenicy             – 5,5m
  4. Wysokość budynku do okapu lub gzymsu – 4m
  5. Powierzchnia zabudowy  – 720m
  6. Powierzchnia użytkowa – 700m
  7. Kąt nachylenia dachu – 10%
  8. Liczba kondygnacji naziemnych -1

 Mapka sytuacyjna Scan.pdf Ferma krów Nadarzyn