Zaproszenie do składania ofert

                                                     Lubiana 06.03.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający:

             OHZ Lubiana Sp z o. o. 73-260 Pełczyce

             Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

  1. Przedmiot zamówienia:                                                                                                  

Wykonanie dwóch płyt betonowych w miejscowości Nadarzyn działka

nr 49/14  ferma Nadarzyn o wymiarach 4,15m*130m  według  załącznika nr 1.

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

             Roboty budowlane należy wykonać do 01.05.2017r.

             Gwarancja wykonanych robót 3 lata od odbioru końcowego robót.

  1. Termin składania ofert:

            Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2017r.

            na email: bhplubianaohz@wp.pl do godziny 10.00.

 

                                                      Stanisław Dycha Prezes Zarządu Spółki

                                                   Henryk Bokun   Członek Zarządu Spółki

 

 Załączniki:

1.Rysunek płyty betonowej

2.Mapka sytuacyjna

 

Scan.jpg płyty betonowe pod rękawy

 Scan.jpgmapka sytuacyjna