Zaproszenie do składania ofert

                                     Lubiana 31.03.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

OHZ Lubiana Sp z o. o. 73-260 Pełczyce

Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

 1. Przedmiot zamówienia:

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej wymienione środki ochrony roślin.

 1. Duett Star 334SE
 2. Yamato 303SE
 3. Osiris 65WP
 4. Mospilan 20SP
 5. Proteus 110OD
 6. Propulse 250
 7. Pictor 400SC
 8. Medax Max
 9. Betanal Max Pro 209OD
 10. Agil-s 100EC
 11. Zamir 400EW
 12. Maister Pawer 42,5OD
 13. Maister 310WG
 14. Input 460EC
 15. Elumis 105OD
 16. Lumax 537,5SE
 17. Innovata 240EC
 18. Isotak

3.Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 04.04.2017r.

na email: bhplubianaohz@wp.pl do godziny 9.00.

 Z poważaniem

 Zarząd Spółki