Zaproszenie do składania ofert

                                                                                                                                      Lubiana 11.04.2017r.

 

Zaproszenie do składania

kosztorysów ofertowych na roboty budowlane

 1. Zamawiający:

OHZ Lubiana Sp. z o. o. 73-260 Pełczyce

Tel. 95/768/57/25     Fax: 95 768 57 96

 1. Przedmiot zamówienia:
 • Modernizacja magazynu zbożowego w miejscowości Lubiana. Zakres robót:

– wykonanie podjazdów i wjazdów do magazynu,

– przemurowanie ścian zewnętrznych,

– wykonanie czterech przesuwnych bram magazynowych,

– uzupełnienie posadzki w magazynie.

 • Uzupełnienie tynków, pomalowanie ścian zewnętrznych, uzupełnienie orynnowania w czterech budynkach -miejscowość Lubiana.
 • Rozbiórka budynku parterowego murowanego z cegły, dachówka betonowa. Lokalizacja budynku Lubiana.
 • Wykonanie dwóch pasów betonowych z betonu B30 o szerokości 4,15 długości 75m w miejscowości Boguszyny.
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
 • Modernizacja magazynu zbożowego w miejscowości Lubiana.Termin realizacji do 30 czerwca 2017r.
 • Uzupełnienie tynków, pomalowanie ścian zewnętrznych trzech budynków w miejscowości Lubiana. Termin realizacji do 28 Lipca 2017r.
 • Rozbiórka budynku parterowego w miejscowości Lubiana.Termin realizacji do 30 czerwca 2017r.
 • Wykonanie dwóch pasów betonowych  z betonu B30 o szerokości  4,15 długości 75m w miejscowości Boguszyny. Termin realizacji do 15 maja 2017r.
 1. Termin składania ofert:

Zainteresowanych prosimy o przybycie do siedziby spółki w celu omówienia  i wykonania obmiaru robót w okresie do 20.04.2017r..Kosztorysy ofertowe należy składać w sekretariacie firmy OHZ Lubiana Sp. z o. o. do dnia 24.04.2017r. godz. 15 00 w zaklejonych kopertach z opisem roboty budowlanej. Informacji w zakresie robót udziela Pan Rafał Kudełka tel. 601 327 810.

                                                      Stanisław Dycha Prezes Zarządu Spółki

         Henryk Bokun   Członek Zarządu Spółki