Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego

Zakres prac wymaganych przepisami:

  1. Wykonanie mapy do celów projektowych.
  2. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego.
  3. Opracowanie projektu budowlanego w branżach: architektonicznej (projekt zagospodarowania terenu), konstrukcyjnej, elektrycznej (oświetlenie wiaty).
  4. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

Dodatkowo:

  1. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej.
  2. Nadzór inwestorski nad projektem.

Zainteresowanych prosimy złożyć ofertę na w/w dokumentację w siedzibie spółki OHZ Lubiana Sp. z o. o., 73-260 Pełczyce do dnia 24.04.2017r. do godziny 14.00. Informacji udzielamy  pod numerem telefonu 95 768 57 25.

Scan.pdf DECYZJA NR 5.2017 O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY