Informacja o wyborze oferty

Zarząd OHZ Lubiana Sp. z o. o. dziękuje za złożenie ofert na pomiary elektryczne. Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta: Eltrix Piotr Sankowski, 99-100 Łęczyca