Informacja o wyborze oferty

Zarząd OHZ Lubiana Sp. z o. o.  dziękuje za złożenie ofert na:

  • Nicosulfuron,
  • Zeagran 340 SE,
  • Lumax 537,5 SE.

Jednocześnie informujemy, że została wybrana oferta:

  1. Chemirol Sp. z o. o. Oddział Białogard,
  2. Agrosimex Sp. z o. o., Błędów.