Targi Rolne W Barzkowicach

Na ostatnich Targach Rolnych w Barzkowicach nasza firma OHZ Lubiana, potwierdziła swoją pozycję wiodącej firmy w kraju w dziedzinie hodowli bydła mlecznego rasy polskiej  HF. Na XVII Wystawie bydła mlecznego zdobyliśmy w kategorii jałówki 10 – 12 miesięcy superczempiona, czempiona i wiceczempiona. W kategorii 13 – 15 miesięcy czempiona i wiceczempiona i czempiona i w kategorii 16 – 18 miesięcy czempiona. Podziękowania dla naszej profesjonalnej i zaangażowane załogi.