Agro Show Bednary 2019

Agro Show Bednary – międzynarodowa wystawa rolnicza. OHZ Lubiana, reprezentowany przez Zarząd Spółki  wraz z innymi państwowymi spółkami strategicznymi polskiego rolnictwa, też jest tu obecny.