Drobka czempionką e-Wystawy

Drobka z OHZ Lubiana czempionką e-Wystawy

DROBKA  PL005344941200  urodzona 2018,08,11 jest córką  Denvera CA 12074893 i Drobki PL005251107904 , która na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Poznań 2017 zdobyła tytuł championa w kategorii krowy w III laktacji i starsze i tytuł  Superchampiona   wystawy w kategorii krowy.

Innowacyjna formuła e-Wystawy została opracowana i zorganizowana  przez pracowników PFHBiPM w związku z pandemią SARS-CoV-2 i brakiem możliwości zorganizowania klasycznej wystawy na ringu z publicznością.

Pierwiastki na e- Wystawie oceniał międzynarodowy sędzia którym był Zdeněk Schaffelhoffer z Czech. W sumie w e-Wystawie udział wzięło 13 krów pierwiastek pochodzących z naszych Ośrodków i od prywatnych Hodowców.

  Finał e-Wystawy rozgrywał się 29 listopada o godz. 14 na stronie internetowej pfhb.pl.

 Sędzia z 13 krów pierwiastek wybrał championa i v-ce championa e -Wystawy uzasadniając swój wybór.

Drobka z naszego ośrodka  została wybrana najpiękniejszą pierwiastką rasy PHF