Nagroda wręczona


W dniu 11.01.2021 Prezydent PFHBPiPM Pan Leszek Hądzlik wraz z Kierownikiem Działu Hodowli w PFHBiPM Panem Romanem Januszewskim w siedzibie Zarządu Spółki oficjalnie wręczyli Pani Małgorzacie Wysoczańskiej Prezes OHZ Lubiana Sp. z o. o.  puchar za najpiękniejszą pierwiastką rasy PHF e-Wystawy zorganizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jej finał rozegrał się 29 listopada na stronie internetowej pfhb.pl. Dyplom wręczono Głównemu Hodowcy Pani Gabrieli Gaworeckiej, sprawującej nadzór nad hodowlą w przedsiębiorstwie

DROBKA  PL005344941200  urodzona 2018,08,11 jest córką  Denvera CA 12074893 i Drobki PL005251107904 , która na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Poznań 2017 zdobyła tytuł championa w kategorii krowy w III laktacji i starsze i tytuł  Superchampiona   wystawy w kategorii krowy.

Pierwiastki na e-Wystawie wyceniał międzynarodowy sędziemu, którym był Zdeněk Schaffelhoffer z Czech. W sumie w e-Wystawie udział wzięło 13krów pierwiastek pochodzących z naszych Ośrodków i od prywatnych Hodowców.

Drobka z naszego ośrodka  została wybrana najpiękniejszą
pierwiastką rasy PHF

Innowacyjna formuła e-Wystawy została opracowana i zorganizowana  przez pracowników PFHBiPM w związku z pandemią SARS-CoV-2 i nie możliwością zorganizowania klasycznej wystawy na ringu z publicznością.

Przygotowanie i organizacja e-wystawy była przeprowadzona w sposób bardzo profesjonalny mimo że było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Naszym kraju. Wybór i przygotowanie krowy odbyło się wspólnie przez kadrę zootechniczną oraz pracownika PFHbiPM. Wybór miejsca do przeprowadzenia nagrania był dla nas oczywisty. Nie po raz pierwszy przyszło nam szykować krowy do sesji fotograficznej dlatego wiedzieliśmy jak ważne jest odpowiednie otoczenie przyrody. Zaletą takiej wystawy jest na pewno mniejszy stres dla zwierząt ocenianych z powodu braku transportu i pobytu w nieznanym otoczeniu. Do wad tak przeprowadzonej wystawy możemy zaliczyć  mniejsza adrenalina wśród wystawców oraz brak możliwości bezpośredniego kontaktu hodowców z całego kraju.

OHZ Lubiana prowadzi swoją pracę hodowlaną na dwóch fermach wolnostanowiskowych  bydła mlecznego na których łącznie znajduję się 1020 krów według stanu średniego za rok 2020 w ośrodku hodowanych jest 2700 szt bydła.

Stado nie jest posegregowane ze względu na wartość hodowlaną a jedynie pod względem grup technologicznych i żywieniowych.

Spółka korzysta zarówno z selekcji genomowej jak i płukania zarodków od najlepszych zwierząt. Obie techniki są to najprostsze narzędzia w ręku hodowcy pozwalające mu na szybkie dokonanie postępu hodowlanego.

OHZ Lubiana średnio genomuje około 350 szt jałówek rocznie. Najwyższe wyniki w poszczególnych sezonach kształtowały się na poziomie miedzy 137GPF w sezonie II 2017r do 154 w sezonie III 2019 r. W roku 2020 po zmianie bazy referencyjnej najwyższy GPF w sezonie III 2020 to 150. Wszystkie najlepsze jałówki to efekt pracy hodowlanej polegającej na embriotransferze.

Rocznie wypłukuje się 6 jałówek powody takiej ilości samic jest mały rynek dla sprzedaży zarodków  oraz ograniczona ilość biorczyń. W roku 2019  poddanych płukaniu było 8 dawczyń z czego pozyskaliśmy 60 zarodków, które zostały przeniesione jako świeże ze skutecznością 69,6%.

Dobór nasienia dla poszczególnych samic odbywa się co miesiąc przy pomocy systemu DOKO. Kryterium wyboru jest bardzo szerokie poza indeksem gPF również znaczenie ma wycena amerykańska, kanadyjska, francuska jak i niemiecka oraz powtarzalność tych wycen jak i wartość cenowa nasienia. W naszej spółce korzystamy z nasienia sexowanego zarówno przy inseminacji jałówek jak i krów pierwiastek w przedziale pomiędzy 30-40%,

OHZ Lubiana współpracuje z SHiUZ w Bydgoszczy. Wszystkie zabiegi embriotransferu oraz dobór nasienia buhajów wykorzystywanych podczas zabiegu jest wykonany przy współpracy z specjalistami z  SHiUZ w Bydgoszczy. Jałówki z najwyższym indeksem gPF po każdym sezonie wyceny stają się kandydatkami na MB, a spółka posiada ich wiele.

Największa uwagę zwracamy na cechy funkcjonalne oraz zdrowotne, których zadaniem jest wydłużenie okresu użytkowania. W stadach spółki  prowadzona jest ocena pokroju za rok 2020 było to 380 krów. W obu stadach znajdują się krowy z oceną Ecellent.

Wieloletnia praca hodowlana pozwoliła na wyodrębnienie linii, które odznaczają się szlachetną budową ciał, jednak przed każdą wystawą stada są przeglądane w poszukiwaniu krów wybitnych pokrojowo.

Roczna sprzedaż krów pierwiastek oraz jałówek cielnych to około 200 szt., sprzedaż byków hodowlanych to około 30 szt. z czego około 5 byków to byki sprzedane do SHiUZ.

Obecnie kierunek naszej pracy hodowlanej to poprawa parametrów ekonomicznych czyli wydłużenie okresu użytkowania a co za tym idzie zwiększenie wydajności życiowej naszych krów. W historii spółki mogliśmy pochwalić się 17 krowami z wydajnością życiową powyżej 100000 kg mleka z czego 3 krowy do tej chwili znajdują się na fermach.