Życzenia Świąteczne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czasie  Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Małgorzata Agata Wysoczańska   

p.o. Prezesa OHZ Lubiana

wraz z pracownikami.