Kolejne zrealizowane inwestycje

Kolejne zrealizowane inwestycje w ramach zaplanowanych w OHZ Lubiana inwestycji na 2021r. Zakup przyczepy technologicznej usprawni w znacznym zakresie codzienne prace. Nowa wylewka na okólniku i stole paszowym poprawi dobrostan naszych krów.