XXXIV Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2022

W dniach 9-11 września Spółka OHZ Lubiana  wzięła udział w Wystawie Bydła Mlecznego.

Nasze jałówki  w kategorii wiekowej 13-15 miesięcy uzyskały tytuł Championa  oraz wice Championa. W kategorii 16-18 miesięcy również zdobyły tytuł Championa oraz wice Championa.  Ukoronowaniem naszej pracy hodowlanej jest zdobycie tytułu SUPER Championa dla najładniejszej jałówki XXI Wystawy bydła Mlecznego.

Kolejnym sukcesem OHZ Lubiana jest tytuł Championa i wice Championa w konkursie Młodego Hodowcy dla naszych cielaczków. Cielaczki oprowadzane były przez dzieci pracowników OHZ Lubiana.