Najwydajniejsze stado w województwie zachodniopomorskim w 2023 r.

Najwyższą wydajność województwie zachodniopomorskim ponownie osiągnęło stado należące do Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., zlokalizowane w miejscowości Nadarzyn. Krowy z tego stada w 2023 r. charakteryzowały się średnią wydajnością na poziomie 14 010 kg mleka o zawartości białka na poziomie 3,34 proc. i tłuszczu 4,24 proc. Przeciętna liczba krów w tym stadzie wynosi 689,6 szt. Stado to charakteryzowało się także najwyższą wydajnością pod względem sumy kilogramów tłuszczu i białka w mleku w województwie zachodniopomorskim. Suma ta wyniosła 1063 kg (595 kg tłuszczu i 468 kg białka).

Artykuł znajduje się na stronie : https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/wybitne-stada-polnocnej-polski,144657.html